Cloud PBX 24

Cloudteknologi gir flere muligheter

I løpet av de siste ti årene har skybasert teknologi vokst eksepsjonelt på grunn av teknologiske nyvinninger og lavere kostnader. Med skybasert teknologi kan alle få tilgang til avansert serverinfrastruktur uten å måtte være nødt til å gjøre store investeringer i maskinvare. I dag finnes det skybaserte løsninger for svært mange bruksområder.

I dag kan stort sett alle datatjenester en liten til mellomstor bedrift behøver utføres ved hjelp av cloudteknologi. Alt fra backup, telefoni og brukeradministrasjon kan gjøres på servere hos et offsite datasenter. Ikke bare gjør cloudteknologi at man kan redusere kostnadene forbundet med å ha egne datasystemer, men man kan også sikre seg langt bedre oppetider.

Hva er et Cloud PBX?

PBX står for Public Branch Exchange eller sentralbord på godt norsk. Et slikt system brukes til å kontrollere inngående og utgående samtaler til et telefonnummer. Et PBX sørger for at kunder kommer frem til riktig person når de ringer en bedrift, og at man kan sette over mellom ulike ansatte internt.

Cloud PBX dekker det samme behovet, men baserer seg på cloudteknologi. Det vil si at sentralbordet nå drives automatisk fra en server i et datasenter utenfor bedriftens kontor. Ikke bare reduserer dette administrasjon og kostnader, men det gir bedrifter av alle størrelser tilgang på avanserte telefonsystemer med mulighet for viderekobling til mobiltelefoner og mange andre tjenester.

Cloud-Kommunikation

Hvorfor man velge et Cloud PBX

Dersom man er en bedrift som benytter seg av telefon som arbeidsverktøy bør man absolutt vurdere et Cloud PBX. Tidligere var slike systemer ikke tilgjengelig på grunn av de høye kostnadene forbundet med PBX. Ved å flytte all den tekniske infrastrukturen til skyen kan man redusere kostnadene til en brøkdel.

Med telefon som et sentralt arbeidsverktøy er det viktig å ha muligheten til å enkelt sette over samtaler mellom ulike ansatte, gjøre viderekoblinger til mobiltelefoner og telefonsvartjenester. Et godt Cloud PBX gjør det mulig for vanlige ansatte å sette opp dette selv uten å være nødt til å benytte seg av IT-avdeling eller lignende.

Større fleksibilitet med Cloud PBX

En av de største fordelene med cloudteknologi generelt er muligheten til å tilpasse hvilke tjenester man kjøper utifra hvilket behov man har. Før skyen gjorde sitt inntog krevde oppgradering av servere og datautstyr store investeringer og innebar ofte nedetid på essensielle tjenester som førte til tap av omsetning for bedriften.

Med skybaserte servere og Cloud PBX tar det kun et par minutter å sette opp en ny server eller å endre hvilke tjenester man har tilgang på. Som oftest kan dette også styres enkelt via nettbaserte administrasjonspanel. I tillegg betaler man kun for det man bruker, hverken mer eller mindre.  

I dag selges mye teknologi og programvare etter SaaS-modellen (Software as a Service). I denne modellen betaler man gjerne en løpende kontingent for å få tilgang til den siste versjonen av programvaren til enhver tid, samt brukerstøtte og annen hjelp. SaaS-modellen gjør programvare som tidligere var kostbar mer tilgjengelig for mindre bedrifter.

Istedenfor at man var nødt til å gjøre store investeringer i lisenser og utstyr kan man med SaaS starte og avslutte abonnement slik det passer bedriften best. For de fleste bedrifter er økonomisk forutsigbarhet viktig, og det er lettere å holde oversikt med løpende betalinger fremfor store investeringer hver gang det kommer en ny versjon.